Ga naar hoofdinhoud

Gezondheidszorg

In Oeganda moeten nog heel veel mensen het zonder medische hulp stellen. Simpelweg omdat de dichtstbijzijnde medische post te ver weg is, of omdat ze te arm zijn om de kosten voor de behandeling te betalen. Ook kampt men met een voortdurend tekort aan gekwalificeerd medisch personeel. Oeganda heeft wereldwijd een grote achterstand op het gebied van de gezondheidszorg. Op een gezondheidszorglijst van best presterende landen (bron: WHO, World health Organization) stijgt Oeganda weliswaar gestaag, maar staat nog op nummer 149 van de 190 landen. Per inwoner wordt jaarlijks ruim honderd euro aan gezondheidszorg besteed.

De belangrijkste oorzaken voor ziekte en overlijden zijn:

 • diarree veroorzakende infectieziektes
 • complicaties en ziekte bij pasgeborenen, zwangeren en kraamvrouwen
 • hiv/aids/tbc/malaria
 • hart- en vaatziektes en diabetes
 • ondervoeding
 • verkeersongevallen

Hoewel een positieve ontwikkeling gaande is, zijn de cijfers, voor zichzelf sprekend:

 • de gemiddelde levensverwachting is nog geen 60 jaar
 • maternale sterfte: de kans dat een vrouw tijdens zwangerschap/bevalling overlijdt: 1:300. In vergelijking met Nederland waar er 10 vrouwen per jaar overlijden aan maternale sterfte
 • aantal artsen per 10.000 inwoners: 1 (ter vergelijking: in Nederland: 35, volgens Health Access corps)
 • kindersterfte: 53 per 1000 tot de leeftijd van 5 jaar, in Nederland zijn dat er 0,8 per 1000 kinderen
 • overlijden door verkeersongevallen: bijna 10.000 per jaar, in Nederland zijn dat er 613

Er wordt veel gedaan om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Artsen en verpleegkundigen worden opgeleid, districtsziekenhuizen en gezondheidszorgposten worden verbeterd en voorzien van medicijnen en materialen. Toch is er nog steeds veel behoefte aan internationale samenwerking en ondersteuning, zowel op het gebied van opleiding als op directe patiëntenzorg. De kwaliteit van de zorg is zeer verschillend afhankelijk van de leefsituatie. Een deel van de inwoners heeft geld om een duur privéziekenhuis in de hoofdstad te kunnen betalen. Maar het overgrote deel van de bevolking woont op het platteland, ver afgelegen van dikwijls matig geoutilleerde gezondheidsposten of kleine ziekenhuizen.

De ‘Stichting vrienden van Hospital Mutolere’ werkt samen met het ziekenhuis in Mutolere op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en materiële ondersteuning. De mensen in Mutolere en omgeving leven op het platteland, er is geen industrie. De bewoners verbouwen voor eigen levensonderhoud en hebben soms een winkeltje met lokale producten om in levensonderhoud te voorzien. Er is een toeristenstadje in de nabije omgeving voor een bezoek aan de gorilla’s. Desondanks is er een lage levensstandaard. 

Back To Top