skip to Main Content

Scholingsprojecten

De stichting is betrokken bij de opleiding van artsen en verpleegkundigen, enerzijds door opleidingen elders te financieren, anderzijds door personeel op de werkvloer te onderwijzen. De Nederlandse vrijwilligers proberen hun kennis zo veel mogelijk te delen, door samenwerking met de opleiding voor verpleegkundigen, door mee te werken op de afdelingen, en door (klinische) lessen te geven.

Training fysiotherapie

De plannen van het ziekenhuis zijn om een fysiotherapie afdeling te gaan maken en een…

Lees meer
Scholing

Scholing wordt doorlopend gefaciliteerd zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Lees meer
Sign Pen training
Afgelopen jaar heeft het ziekenhuis in Mutolere de Sign-organisatie benaderd en heeft officieel toestemming gekregen om deze pen te gaan gebruiken. De Nederlandse chirurgen willen graag met deze nieuwe methode gaan werken en na introductie ervan deze methode overdragen aan Fred, onze orthopaedic officer, zodat de continuïteit van deze behandeling kan worden gewaarborgd, als er geen Nederlandse chirurg aanwezig is. Wanneer deze behandelmethode in Mutolere eenmaal is geïntroduceerd.
Lees meer
Ondersteuning aan weeskinderen
De Stichting financiële ondersteuning gegeven aan 14 weeskinderen en de mogelijkheid voor hen gecreëerd om middelbaar schoolonderwijs te volgen. Bijna de gehele groep heeft de school afgemaakt en het afgelopen jaar hebben wij deze kinderen gesteund in een korte of langere beroepsopleiding. De meeste korte opleidingen zijn in 2016 afgerond. De kinderen, die een verpleegopleiding (tijdsduur 3 jaar) volgen, zal de Stichting in de komende 2 jaar blijven steunen.
Lees meer
Back To Top