Ga naar hoofdinhoud

Donaties

Het bestuur hecht er grote waarde aan om de donateurs, die de afgelopen jaren een bijdrage hebben gegeven, van harte te bedanken voor hun steun. Dankzij hen is het mogelijk geweest om een aantal projecten te realiseren. De stichtingsleden zien erop toe, dat geoormerkte donaties volledig worden besteed aan het daarvoor bestemde doel.

Doordat onze stichting een kleinschalige organisatie is die alleen met vrijwilligers werkt, komt na aftrek van beperkte administratieve kosten het geld volledig ten goede aan de doelen waar de stichting zich voor inzet.

We zijn altijd blij met alle giften, klein of groot. Neemt u bij vragen over donaties alstublieft contact met ons op.

BANKGEGEVENS
Rekeningnummer NL60 RABO 0107186012
t.n.v. Stichting Mutolere Hospital

ANBI-organisatie
Vrienden van Mutolere Hospital is een ANBI-organisatie: een algemeen nut beogende instelling. Het ANBI-keurmerk biedt gevers en de houders van het keurmerk een aantal belastingvoordelen. De belangrijkste zijn:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Back To Top