skip to Main Content

Donaties

Het bestuur hecht er grote waarde aan om de donateurs, die de afgelopen jaren een bijdrage hebben gegeven, van harte te bedanken voor hun steun. Dankzij hen is het mogelijk geweest om een aantal projecten te realiseren. De stichtingsleden zien erop toe, dat geoormerkte donaties volledig worden besteed aan het daarvoor bestemde doel.

Doordat onze stichting een kleinschalige organisatie is die alleen met vrijwilligers werkt, komt na aftrek van beperkte administratieve kosten het geld volledig ten goede aan de doelen waar de stichting zich voor inzet.

We zijn altijd blij met alle giften, klein of groot. Neemt u bij vragen over donaties alstublieft contact met ons op.

BANKGEGEVENS
Rekeningnummer NL60 RABO 0107186012
t.n.v. Stichting Mutolere Hospital

Back To Top