skip to Main Content

Operatiekamers

De komende jaren wil de stichting investeren in materialen voor de operatiekamers, zoals anesthesie apparatuur en chirurgisch instrumentarium. De stichting hecht er grote waarde aan om de projecten in goed overleg te doen met het management van het ziekenhuis, maar ook om het ziekenhuis in toenemende mate mede verantwoordelijk te maken voor de financiële kant. De komende jaren zal van het ziekenhuis een substantiële bijdrage worden gevraagd voor de grote projecten.

In de afgelopen jaren worden steeds meer verkeersslachtoffers behandeld in ons ziekenhuis. En dat zal, zoals ook in de rest van Afrika, de komende jaren verder toenemen (the epidemic off road traffic accidents). Sinds de introductie van de Sign pen, kunnen patiënten veel sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden. Voor dit soort operaties zijn de omstandigheden en apparatuur op de operatiekamers van groot belang.

Het ziekenhuisbestuur heeft de stichting gevraagd om steun voor renovatie van het operatie complex. Dankzij een grote donatie, kunnen we binnenkort beginnen met het verbouwen van de OK’s. De stichting is hier erg blij mee. Dankzij deze gift is het mogelijk de operatiekamers geschikt te maken voor andere operaties, bijvoorbeeld van verkeersslachtoffers. Als stichting zullen wij het personeel gaan trainen om de nieuwe OK’s zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Back To Top