Skip to content

Diabeteszorg

Samen met Rob de Vos (kaderhuisarts diabetes en voormalig arts in het Nyakibale ziekenhuis te Oeganda), de ziekenhuizen in Nyakibale en Mutolere wordt de lokale diabeteszorg onderzocht. Waar nodig, wordt volgens bestaande literatuur gericht op ‘Sub-Saharan Africa Diabetic Care’, verbeterd. De Stichting Vrienden van Mutolere heeft een ondersteunende en adviserende rol bij dit project.

Back To Top