Skip to content

scholing 2022

Status actuele scholing 2021/2022 2x Anesthesie verpleegkundige - studie afgerond…

Scholing

Scholing wordt doorlopend gefaciliteerd zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Onlangs hebben…

Sign Pen training

Afgelopen jaar heeft het ziekenhuis in Mutolere de Sign-organisatie benaderd en heeft officieel toestemming gekregen om deze pen te gaan gebruiken. De Nederlandse chirurgen willen graag met deze nieuwe methode gaan werken en na introductie ervan deze methode overdragen aan Fred, onze orthopaedic officer, zodat de continuïteit van deze behandeling kan worden gewaarborgd, als er geen Nederlandse chirurg aanwezig is. Wanneer deze behandelmethode in Mutolere eenmaal is geïntroduceerd.

Ondersteuning aan weeskinderen

De Stichting financiële ondersteuning gegeven aan 14 weeskinderen en de mogelijkheid voor hen gecreëerd om middelbaar schoolonderwijs te volgen. Bijna de gehele groep heeft de school afgemaakt en het afgelopen jaar hebben wij deze kinderen gesteund in een korte of langere beroepsopleiding. De meeste korte opleidingen zijn in 2016 afgerond. De kinderen, die een verpleegopleiding (tijdsduur 3 jaar) volgen, zal de Stichting in de komende 2 jaar blijven steunen.
Back To Top