Ga naar hoofdinhoud

Verslag bijeenkomst

9 december 2017

1. Opening, voorstellen, in memoriam Carolyn in ’t Veld

2. Mededelingen Bestuur

2.1 Stichting in 2008 opgericht. Heeft een ANBIkeurmerk. Alle activiteiten zijn Mutolere gerelateerd. Vanaf het begin niet alleen ziekenhuis gerelateerd.
Ronald voorzitter en Robert secretaris. Jaap Brink de penningmeester. In 2017 zijn Jaap Snellen en Katinka Mijnheer toegetreden tot Bestuur. In 2018 is er een Bestuurswisseling.

Het Bestuur wordt gevraagd een fiscale regeling uit te werken waarbij het mogelijk gemaakt wordt om kosten die in het teken van Mutolere staan (denk aan reiskosten, hotelovernachting, malariaprofylaxe)als (belasting aftrekbare) gift te schenken aan de Stichting waarbij de Stichting het bedrag weer retourneert. Dit geldt voor degenen waarbij geen eigen belastingaftrek mogelijk is. Het Bestuur werkt dit uit.

2.2 Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd en naar een ieder verstuurd voor verdere verspreiding.

 

3. Samenwerking St. Francis hospital en St. Franciscus sisters 

11 september was er een bijeenkomst bij de congregatie met de vriendenstichtingen van de ziekenhuizen in Mutolere, Nyakibale en Rubya. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks gehouden, met als voorzitter Michel Marijnen. Uitgangspunten van de congregatie:

– ziekenhuis is verantwoordelijk voor planning, organisatie en prioriteiten
– integrale planning, 3 of 4 jarenplan
– evenwicht in investeringen, onderhoud en opleiding
– duurzaamheid, ook financiële, is belangrijk

De ziekenhuizen dienen jaarlijks een aanvraag in (onderdeel v meerjarenplan) bij de vrienden. De vriendenstichtingen geven advies aan de congregatie, uitgaande van de prioriteiten vh ziekenhuis. Vervolgens besluit de congregatie over het beschikbaar stellen vd middelen. De verantwoording gaat via dezelfde lijn.

 

  1. Stand v zaken 4-jaren plan

Lopende projecten mmv de congregatie

– Solarproject, doel: vermindering van kosten en minder afhankelijk zijn van het niet altijd goed functionerend elektriciteit netwerk. De congregatie doet de investering. Na overleg met de vriendenstichtingen krijgt de Tusaidiane foundation in Kampala de opdracht uit te zoeken wat de ziekenhuizen nodig hebben aan solarsystemen, vraagt offertes op en besluit welk bedrijf de opdracht krijgt. Het voorwerk wat al door de ziekenhuizen is gedaan wordt hierin meegenomen.

Jaap en Joke hebben contact gehad met Zwartwerk. Hiervan komt een offerte die zij naar Dhr. Marijnen/de Tusaidiane foundation sturen. In de implementatiefase valt tevens educatie, beheer, onderhoud en veiligheid. Ieder ziekenhuis vormt een Hospital Solar Team en werkt nauw samen met de projectmanager van de Tusaidiane foundation, Kees Epskamp.

– Renovatie chirurgische afdelingen, voor 95% gereed. Zowel de vrouwen- als de mannenafdeling zijn uitgebreid en hebben nieuwe ramen en deuren, terrazzo vloeren, nieuw sanitair, nieuwe elektriciteit bedrading. Nu nog een verfje. De nieuwe ICU is ingericht met 4bedden. Ook is er een educatie en overdrachtsruimte.

– Medical department, 90% gereed, uitgebreid, sanitair, elektriciteit, gehele buitenkant geschilderd.

– X-ray, nieuw apparaat en renovatie gebouw, mmv Amerikaanse kinderarts dr Coda. Voor 98% gereed, buitenzijde wordt nu geschilderd.

– Attendant quarters, de pitlatrines zijn verbeterd, er zijn ook wasruimtes gekomen, bijna gereed

– De hoofdingang is voor 60% gereed. De basisconstructie staat.

– Meubilair dormitory, de lokale smid heeft 50 bedden, 20 kasten en 40 tafels met planken gemaakt.

– St Clare Convent, al het benodigde materiaal is besteld en de renovatie is begonnen.

– Wasruimte/laundry, een nieuwe wasmachine is besteld bij Joint medical store. Een nieuwe droogruimte bespreken

Aanvraag bij Miva Holland voor 2e hands Toyota voor outreach clinics. De oude Toyota kan in dat geval door de Nederlandse artsen ter plekke gebruikt worden.

– Waterreservoirs, een offerteaanvraag en bouw staat in de planning

De aanstelling 2e CO orthopedisch wordt in januari met Pontius besproken. Volgens de huidige wetgeving in Oeganda mag een CO geen operaties uitvoeren. Het valt te overwegen om Fred een artsenopleiding te faciliteren.

OK en poli OK nieuwbouwplannen en renovatie, staat in het meerjarenplan beschreven.

Scholingstrajecten

In principe is afgesproken dat een studietraject door 3 partijen gefinancierd wordt. De sponsor, het St. Francisziekenhuis en een % door degene die de studie volgt. Bovendien verplichten zowel het ziekenhuis als de opgeleide zich tot, na afloop van de studie, een werkcontract van minimaal de duur van de studie. De sponsors maken het bedrag over aan de Stichting. De stichting maakt over naar het ziekenhuis of de gesponsorde. De gesponsorde laat per termijn de resultaten zien aan de administrator en Katinka.

– Alex Muhawe doet 2 jarige FT advanced nursing. Is in 2018 gereed. Sponsor: St. MMC Helpt

– Bosco Muhangi, 3 jarige studie chirurgie, gestart aug. 2017. Sponsor Stichting Elise Spykman

– Johnson Bahati, 3 jarige studie gyneacologie, gestart aug. 2017. Sponsor St. MMC Helpt.

– Felix Oyania, chirurgie, gestart in 2015, lening verstrekt door st vrienden v St Francis hospital.

– Challist Halerimana, hoger diploma voor anesthesie, gestart in 2017, Sponsor MMC Helpt.

De twee artsen zijn vervangen door goede basisartsen.

– Jerome, wil leren laparoscopisch opereren. Mogelijkheid in India, gasloos, zonder CO2 en Duitsland, met gas. Laparoscopie set, met gas, staat al in het ziekenhuis. Winfried, arts uit Duitsland, komt 28 januari met een team om deze set te introduceren en Jerome te instrueren. Indicaties diagnostisch, beperkt chirurgie en meer gynaecologie.

 

  1. SIGN

– Toelichting Sign en voortgang

SIGN loopt sinds 2 jaar. In 2016 zijn er 29 ingrepen geweest. In 2017 21 ingrepen. Dit lagere aantal komt zeer waarschijnlijk door de renovatie van de chirurgische afdeling en het X-ray gebouw, waardoor het lastig is geweest foto’s te maken. Er zijn weinig complicaties gemeld. De follow up (minimaal 30% ) is een vereiste voor toe sturing van de gratis pennen. In 2016 was de follow up 50%, dat is voldoende. Nu, in 2017  is follow-up een probleem, slechts 20%. Dit valt op te krikken door meer proactief te werk te gaan. Met offroad motor de patiënten opzoeken. Een andere mogelijkheid is om de patiënten voor opname iets meer te laten betalen waarna bij follow-up teruggave geld mogelijk is.

– SIGN congres in Richland, Peter en Katinka waren aanwezig. Fred kreeg helaas geen visum. SIGN is wereldwijd een groot succesvol programma. Er is contact gelegd met de orthopedisch chirurg in Kumi. Fred kan tat contact met hem opnemen.

– project SIGN plates. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor Mutolere, maar daarvoor is verbetering steriliteit en educatie noodzakelijk. Projectgewijs opstarten.

In Mutolere zijn incomplete sets met platen. Medic kan bruikbare platen leveren. De kosten, circa 500.-, worden door de Stichting betaald. Jaap regelt dit.

 

  1. PR en website

Film Gertild en Willem lieten een prachtige film zien over het ziekenhuis. Goed geschikt om te gebruiken voor (potentiele) sponsors en vrijwilligers. De film komt op de website te staan. Het is de bedoeling dat in 2018 door Joris den Boer een nieuwe film over het ziekenhuis gemaakt wordt.

De Stichtings website wordt vernieuwd. Fiona Sorg is nu nog de webmaster, Gertild  neemt dit over. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand en nieuw materiaal. Bij foto’s of video goed de privacy voor ogen houden. Er komt een gesloten (voor leden inlogcodes) deel, denk aan overdracht, info sponsoring, overleg en een open deel op de site.

– Iedere vrijwilliger is gevraagd een foto met max 3 zinnen over motivatie, gebeurtenis etc. In te sturen. Wie dit nog niet gedaan heeft, graag zsm insturen.

– ieder is gevraagd sponsoren te benaderen met de vraag of de Stichting de logo’s met korte introductie op de wall of fame kan plaatsten.

 

  1. Osteomyelitis, preventie en behandeling

De VAC therapie speelt nog een beperkte rol. Er zijn 2 pompen gedoneerd, te gebruiken wanneer Jaap en Joke er zijn. Het is een dure therapie. Er zijn goedkopere oplossingen mogelijkheden door aquariumpompjes te gebruiken. In 2018 wordt hierna gekeken. Joke zal de daartoe aangewezen verpleegkundigen hierin opleiden.

Chronische Osteomyelitis behandeling bij kinderen. Divers onderzoek laat zien dat bij goede chirurgie geen antibiotica nodig is. Er komt een protocol osteomyelitis, zie actielijst.

Joke ontwikkelt een preventieprogramma: er is een jingle in de maak met liedjes, uit te zenden door lokale Voice of Muhavura.

 

  1. OK en patiënt gerelateerde zaken

– In specifieke situaties kunnen operatiewonden gespoeld worden met Povidon Jodium

ER is evidence in de orthopedie, niet in de heelkunde.

– Bloedverlies post operatief. Om dit te voorkomen is gebruik van tabletten cyklokapron pre-op een mogelijkheid. Voorstel, bespreken in Mutolere. Alleen via reguliere lokale wijze bestellen.

– steriliteit op de OK verbeteren voor verdere ontwikkeling osteosynthese.

 

  1. Fysiotherapie

Gertild en lique gaan april en mei 2018 naar Mutolere.

Hun activiteiten bestaan uit algemene fysio, activeren, zitten, lopen, bedlegerigheid vermijden, educatie op afdeling aan verpleegkundigen en studenten. Er is veel materiaal in containers. Gertild en Lique gaan dit in 2018 uitzoeken.

 

  1. Stand v zaken sponsoring / financiën

– financieel rapport, structureel: Stichting HAND: Euro 5000-10.000 per jaar, MMC euro 7000,-/jaar. In kas 13.000 van HAND, geoormerkt voor nieuw echoapparaat (ism Mit Einander) en werkzaamheden van de technicus.

– inbreng (potentiele) sponsors:

Lions Nuenen, leveren diensten en gaan zich inzetten voor het vertalen vd website, verbeteren Wifi

Broeders Johannes den Deo, Nuenen: aanbod projectsponsoring tussen 10-100.000 euro

Klompvoet project loopt goed. Er is euro 1000 geoormerkt voor radio-uitzending en schoenen.

een stichting voor ambulance verpleegkundigen heeft de medewerkers ikv een jubileum een (vakantie/werk)reis van 1- 2 weken en dat voor verschillende teams (aaneengesloten circa 8 weken), naar Mutolere aangeboden. De vrienden Stichting Mutolere vindt het een gewaagde onderneming die veel begeleiding van Jaap en Joke zal vergen. Tijdens de vergadering wordt gespeeld met het idee dat deze verpleegkundigen een rol kunnen spelen om de trauma care op een hoger plan te tillen. Bijv. de eerste hulp, ICU-care, ATLS. Om te voorkomen dat deze reis onder de vlag medisch toerisme valt, en om niet aanbod- maar vraaggericht te werken, zullen Jaap en Joke voortijdig goed overleg hebben met Pontius en Jerome, bediscussiëren of de komst van deze vrijwilligers wenselijk is en zo ja, over de taakinvulling van aan deze vrijwilligers.

 

  1. Afstemming en uitwisseling vrijwilligers / coassistenten/ artsen/ verpleegkundigen

– Het ziekenhuis kan per keer max. 4 coassistenten begeleiden. Jaarlijks komen coassistenten uit Groningen (coördinator Hilde Kiers). Voorwaarde is dat er een Nederlandse chirurg aanwezig is. De laatste jaren komen ook co’s uit Maastricht. Peter checkt de stagevoorwaarden van UVmaastricht

– Geerte den Hollander , tropenarts, komt na overleg met Mutolere in januari en blijft circa 2 maanden

– Willemien vd Water , 5e jaars chirurg. komt  8 weken werken in de periode dat Jaap er is.

– Potentiele chirurgen voor 2019: Arie vd Ham, Mart Benders, Robert v Gulik hebben interesse

– Uroloog Ypma gaat uiteindelijk niet naar Mutolere. Zijn collega heeft eventueel interesse en materiaal verzameld voor endoscopische turren. Robert neemt contact met hem op.

– Orthopedisch chirurg Bob Nielus, wil komen voor een orthopedisch camp (klompvoeten, correcties). Willem bespreekt dit en neemt contact met Dr.Nielus op.

 

  1. Projecten chirurgie

– Time out procedure invoeren, zelf steeds aandacht aan besteden.

 

  1. Wvttk

– aanvraag licence voor de artsen overwegen. Beleid op lokale wetgeving maken. Stichting Corsu vraagt altijd een workpermit aan, kosten 700 dollar.

– Humedica voor extra afdekmogelijkheden, specifiek voor SIGN geschikt

– 11 april is er een symposium gericht op Mutolere in het MMC georganiseerd door de Stichting Mmc Helpt ism st Medic. Willem, Jan, Miranda en Nicole zullen worden gevraagd een korte presentatie te houden.

– Op de OK: Er is een nieuw goed functionerend diathermie apparaat in Mutolere. Willem neemt een 2e exemplaar, makkelijk in onderhoud, mee. Na onderzoek van Mark Bretveld zijn twee kleine olie vrije compressoren van 1.5 kW voldoende. Dit dienen olievrije compressoren te zijn ivm luchtkwaliteit OK gereedschap. Willem, neemt boor en zaag mee. Er zijn veel zaagjes in voorraad.

– Er wordt afgesproken dat de C boog die Medic ter beschikking gesteld nog niet aangeschaft wordt. De C boog is onderhouds gevoelig en kost veel stroom, speciale stroompunten moeten worden aangelegd. Wanneer traumatologie verder ontwikkeld wordt is een C-boog absoluut noodzakelijk. Dit in Mutolere bespreken, de radiologie assistent hierbij betrekken. Aanschaf ook mogelijk bij Hospital equipment service in kampen. Mark met Robert en jaap gaan er het eerste kwartaal 2018 naar toe.

 

Save the date: zaterdag 15 december 2018

De 3e jaarlijkse meeting St. Vrienden van St. Francis Hospital

Locatie volgt

 

Voor vragen en opmerkingen:

Katinkamijnheer@gmail.com

06 53618868

 

 

 

Back To Top